Youth in transition: Study protocol of a prospective cohort study into the long-term course of addiction, mental health problems and social functioning in youth entering addiction treatment. Moska, C., Goudriaan, A.E., Blanken, P. et al. Youth in transition: Study protocol of a prospective cohort study into the long-term course of addiction, mental health problems and social functioning in youth entering addiction treatment. BMC Psychiatry 21605 (2021).

In deze eerste wetenschappelijke publicatie over het Youth in Transition onderzoek kun je meer lezen over hoe deze studie is opgezet. In samenwerking met een groot aantal verslavingszorginstellingen in Nederland onderzoeken we het lange termijn beloop - van adolescentie tot jonge volwassenheid - van verslaving onder jongeren in de bevolking. Het artikel is te lezen en downloaden via de bovenstaande link. 

 

Accuracy of the Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21) for screening on comorbid internalizing disorders among youth in substance use disorder treatment. Moska, C., Goudriaan, A.E., Blanken, P., & Hendriks, V. European Addiction Research, (2023). 

In dit onderzoeksartikel gaat het over het inzetten van de Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21) als screener voor internaliserende stoornissen (zoals depressie en angststoornissen) in de jeugdverslavingszorg. Voor dit artikel is data verkregen uit de eerste fase van het onderzoek, de baseline, gebruikt. Het artikel is te lezen en downloaden via de bovenstaande link.