Youth in Transition: Addiction Trajectories and Profiles (YIT)

In dit onderzoek volgen wij jongeren over een langere tijd die in behandeling komen in een verslavingszorginstelling. We onderzoeken welke kenmerken en eigenschappen van jongeren "voordelig" en welke "nadelig" zijn voor het verloop van de behandeling en van de verslaving. Vanaf januari 2019 tot nu volgen wij ruim 420 jongeren die in behandeling gingen voor een primair middelenprobleem met alcohol, cannabis, cocaïne of amfetaminen. Op deze pagina vindt je nieuws en de stand van zaken van het onderzoek. Als je suggesties hebt voor deze pagina of vragen hebt over het onderzoek kun je mailen naar yit@brijder.nl.

 

Fases van het onderzoek en stand van zaken december 2023

 1. Eerste afspraak: na een intake bij deelnemende instelling werden jongeren uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Deze fase is volledig afgerond.
 2. Na de behandeling: na de afronding van de behandeling van een jongere hebben wij een korte telefonische afspraak met de behandelaar. Deze fase is bijna afgerond.             Nog circa. 10 gesprekken moeten plaatsvinden.
 3. Tweede afspraak: twee jaar na de eerste afspraak spreken wij de jongeren opnieuw. Deze fase is volledig afgerond.
 4. Derde afspraak: vier jaar na de eerste afspraak gaan wij nogmaals met de jongeren in gesprek. Deze fase is in januari 2023 gestart en bij circa. 130 jongeren heeft deze afspraak plaatsgevonden.

 

Wie zijn onze jongeren?

De deelnemende jongeren hadden een intakegesprek bij een van onze deelnemende instellingen (Arkin/Jellinek, Brijder, Antes, Dimence, Verslavingszorg Noord-Nederland, Mondriaan, IrisZorg, Tactus of Novadic Kentron). Hierna werden ze uitgenodigd om deel te nemen aan het YIT-onderzoek. Jongeren konden deelnemen wanneer zij op het moment van de eerste afspraak tussen de 16 en 22 jaar oud waren en in behandeling gingen voor een primair middelenprobleem met alcohol, cannabis, cocaïne of amfetaminen. Het merendeel van de deelnemers is man (circa. 70%) en ging in behandeling wegens een middelenprobleem met cannabis (ongeveer 60%).

Hoe zien de afspraken voor het onderzoek eruit?

De afspraken worden in overleg met de jongeren ingepland. De verschillende afspraken lijken op elkaar en bestaan uit vragenlijsten, computertaken en het afknippen van een klein stukje haar. Dit stukje haar wordt onderzocht in een lab in Nijmegen op de stofjes cortisol en testosteron. Deze geven informatie over de hoeveelheid ervaren stress en mate van impulsiviteit. Bij de tweede en derde afspraak vragen we daarnaast naar mogelijke keerpunten die van invloed zijn geweest op verandering in het middelengebruik. De jongeren ontvangen een vergoeding voor hun deelname aan het onderzoek bij alle afspraken.

 

Wie werken er mee aan het onderzoek?

Christina Moska is de Hoofdonderzoeker van het YIT-onderzoek en daarnaast bestaat het vaste team uit Onderzoekscoördinatoren Khedy Gorissen en Ilse Haarman, en Extern Onderzoeker Demelza Bomers. Wij worden ondersteund door de Projectgroep en door studenten die stagelopen en/of werkervaring willen opdoen.

 

Wist je dat…?

 • Wij voor het YIT-onderzoek op bijna 40 locaties en overal in Nederland langskomen (bijv. Den Helder, Maastricht en Groningen) behalve in de provincie Zeeland?
 • Deelnemende jongeren van ons jaarlijks een verjaardagskaart ontvangen gedurende de duur van het onderzoek?
 • Er tot nu toe bijna 40 studenten stage hebben gelopen bij het YIT-onderzoek?
 • Van de ruim 420 jongeren er meer dan 200 hebben aangeven bij de eerste afspraak het helemaal eens te zijn met de stelling: ‘Ik zou graag parachutespringen’?

 

Highlights 2023

 • In 2023 hebben we de 2-jaar follow up fase van het onderzoek afgerond! We zijn heel blij met dat we veel jongeren voor de tweede keer hebben kunnen spreken en dat zij hun verhaal met ons willen delen. Hun bijdrage is ontzettend belangrijk om de jeugdverslavingszorg goed in kaart te brengen!
 • Op donderdag 13 oktober worden voor het eerst voorlopige resultaten over de 2-jaar follow up fase van het onderzoek gedeeld op het Landelijk Congres van Verslavingskunde Nederland. Op deze dag is het thema comorbiditeit en verslaving en zullen Vincent Hendriks, Hoofd Onderzoek Brijder, en Christina Moska, Promovenda, de voorlopige resultaten presenteren.
 • Ook is in dit jaar het tweede wetenschappelijke artikel met resultaten van het Youth in Transition onderzoek gepubliceerd. Het artikel gaat over de bruikbaarheid van de Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21) als screener voor internaliserende problematiek onder jongeren die zich aanmelden bij de jeugdverslavingszorg. Het artikel is hier te vinden.
 • Steeds meer onderzoekers gaan actief aan de slag met de verkregen data uit de eerste fase uit het onderzoek. Blijf het YIT-onderzoek dus zeker volgen als je daar benieuwd naar bent!