Een studie onder jongeren in de verslavingszorg


In dit onderzoek volgen wij jongeren over een langere tijd die in behandeling komen in een verslavingszorginstelling. We onderzoeken welke kenmerken en eigenschappen van jongeren "voordelig" en welke "nadelig" zijn voor het verloop van de behandeling en van de verslaving. Klik op de link onder deze tekst voor meer informatie over het onderzoek.

Het YIT-onderzoek is in volle gang en bestaat voor de deelnemers uit drie afspraken. Bij de eerste afspraak gingen wij met jongeren in gesprek die gingen starten met een behandeling in de jeugdverslavingszorg. We hebben ruim 420 jongeren uit heel Nederland kunnen spreken bij deelnemende verslavingszorginstellingen. De tweede afspraak vond twee jaar na start van de behandeling plaats en we zijn blij dat we toen veel jongeren opnieuw hebben gesproken! In januari 2023 vonden de eerste derde afspraken, vier jaar na start van hun behandeling, van het onderzoek plaats.

Op deze website kun je bijvoorbeeld meer informatie vinden over wat het onderzoek inhoudt, informatie over deelname en de leden van het YIT-team. Ook kun je updates over het verloop van het onderzoek vinden onder het kopje ‘nieuws’.

Voor vragen kun je contact opnemen met Christina Moska (Onderzoeker/Promovenda) (c.moska@brijder.nl). 

Wist je dat je bij deelname aan het onderzoek Youth in Transition een vergoeding krijgt?

Daarnaast maak je via een loting kans op een cadeaubon t.w.v. 200 euro.

Voordat YIT van start ging, werd het onderzoek opgezet door de projectleden, waarna het YIT-team de eerste metingen kon afnemen.

Benieuwd naar het kleine team achter dit grote onderzoek?

Een groot landelijk onderzoek

In totaal zullen 420 jongeren, die in behandeling komen in de verslavingszorg in Nederland, worden opgenomen in het onderzoek. Om dit te realiseren werken er maar liefst 10 verslavingszorginstellingen in Nederland mee aan dit onderzoek. Met Youth in Transition zullen de volgende vragen beter beantwoord worden in de toekomst:

  • Bij hoeveel jongeren is er sprake van een aanhoudende verslaving 2 en 4 jaar na de start van de behandeling?
  • Van welke longitudinale trajecten is er sprake?
  • Welke kenmerken voorspellen een gunstig/ongunstig lange termijn beloop?
  • Welke behandeling(en) worden geassocieerd met een gunstige lange termijn uitkomst voor welke jongere?