In dit 6,5 jaar lopende onderzoek volgen wij jongeren die in behandeling komen in een verslavingszorginstelling. Maar op welke manier volgen wij deze jongeren en wat gebeurt er uiteindelijk met de persoonlijke gegevens van deze 420 jongeren? Daarnaast: wat levert het de deelnemers zelf op bij deelname?

Wat houdt meedoen in en welke vergoeding staat er tegenover?

Meer informatie

Wat gebeurt er met je gegevens?

Meer informatie